Extra händer under sommaren

Sommarjobb, eller feriearbete som vi säger, är ett bra sätt för många arbetsgivare att klara pressen under sommaren och hitta framtida talanger samtidigt som de slår ett slag för att få in fler unga på arbetsmarknaden i Boden. På Feriebas kan du anmäla ditt intresse för att ta emot ferieungdomar.

Privata företag som tar emot ferieungdomar får bidrag av kommunen i form av storleken på den timlön (exklusive sociala avgifter) som skulle betalats till ungdomen om denne arbetat kommunalt. Arbetsgivarna ska betala avtalsenlig lön för sitt avtalsområde även om kommunens bidrag inte täcker kostnaderna. Bidraget rekvireras efter att ferieperioden är slut dock senast 30 september.

Vem kan ta emot sommarjobbare?

Alla organisationer som är registrerade som arbetsgivare kan ta emot sommarjobbare. Det innefattar kommunala förvaltningar, föreningar och privata företag. Som arbetsgivare behöver du se till att det finns relevanta arbetsuppgifter hela dagen och perioden. Vidare ska sommarjobbaren ha tillgång till handledning och stöd – ensamarbete får inte förekomma. Företaget får inte ha några skulder hos kronofogden, ska ha kollektivavtal samt vara godkänd av berörd facklig organisation för att godkännas som arbetsgivare för ferieungdomar. Givetvis ska arbetsmiljöverkets lagar och förordningar följas.

Hur funkar det?

En feriearbetande ungdom kan få feriearbete under tre veckor under någon av de tre perioder som sommaren delas in i. Arbetsplatserna tilldelas ungdomen via samordning från kommunen. Respektive arbetsplats bär arbetsgivaransvaret. 

Arbetstiden inom kommun och privata företag är 6-8 timmar per dag och kan som mest omfatta 120 timmar per ferieungdom. För föreningar är arbetstiden 6 timmar per dag och maximalt 90 timmar per ferieungdom. Föreningar som har möjlighet att erbjuda 8 timmars arbetsdagar behöver uppvisa att det finns tillräckligt med arbetsuppgifter som täcker den tiden alla dagar under de perioder föreningen valt att ta emot feriearbetare. Kontakta JobbCenter på 0921-78277

Feriearbetare får inte arbeta på midsommarafton eller mellan klockan 23 och 06. Lunchrasten är obetald och ska vara minst 30 minuter per dag om arbetsdagen är längre än 4,5 timmar. Varje vecka krävs 36 timmars sammanhängande vila. 

Lön för feriearbete på kommunala arbetsplatser  för ungdomar som under 2024 fyller 16 år: 61,36 kr/tim. Ungdomar som under 2024 fyller 17 år och uppåt: 74,99 kr/tim inklusive semesterersättning. Hos privata arbetsgivare ska branschens gällande kollektivavtal följas. Vid arbete på obekväma arbetstider ska arbetsgivaren stå för den extra kostnaden. Lönen baseras på antalet arbetade timmar. Därför måste du som arbetsgivare rapportera närvaro. Det gör du på dina sidor på Feriebas. Kom ihåg att rapportera ungdomens närvaro i Feriebas senast första vardagen efter avslutad period och därefter lämna närvaroblanketten på JobbCenter, Enter Galleria, plan 2. Närvaroblanketten ska vara underskriven av den som arbetat och ansvarig person på arbetsplatsen. 

Vid frågor kontakta Ann-Christin Pretty på 0921-62904. Telefontid måndag-torsdag 10-14. 

 

Tack för ditt meddelande

Vi kommer att ta kontakt med dig inom två arbetsdagar.