På JobbCenter verkar vi för Boden och Bodensarna. Det innebär att vi samverkar kring individer med en rad olika aktörer på daglig basis. Vi vill fortsätta att bygga på denna samverkan för att hjälpa fler människor att få sysselsättning och egen försörjning. Målet för oss är att fånga upp individer som riskerar att falla genom skyddsnätet och finnas där som ett stöd.

Du som arbetar på en annan myndighet och vill samverka kring individer och rutiner är varmt välkommen att kontakta oss. Hos oss hittar ni bland annat studie- och yrkesvägledare, personer som jobbar med matchning och ett starkt nätverk bland myndigheter, föreningar och företag.

Redan idag arbetar vi bland annat tillsammans med Arbetsförmedlingen när det gäller olika lönestöd, med Socialförvaltningen för att bryta människors behov av försörjningsstöd samt med Region Norrbotten för att hitta rätt hjälp åt människor med funktionsvariationer eller sjukdomar.

Pågående projekt

Växtzon Oändlig – En tillväxtresa för individ, samhälle och näringsliv: De senaste åren har mycket hänt i Boden. Internationella etableringar har blivit startskottet för en resa där nya näringar, energi, symbios och cirkulärt tänk är i fokus. Läs mer om projektet Växtzon Oändlig.

DIG-IT-ALL: Ett samverkansprojekt mellan Bodens kommun, ABF och Rädda Barnen för att stärka nyanländas digitala kunskaper och därmed motverka digitalt utanförskap. Här kan du läsa mer om projektet DIG-IT-ALL.

Tillsammans: Ett samverkansprojekt med Rädda Barnen för att stärka nyanlända familjer. Verksamheten bedrivs på BIS (Soldatgatan 16) varje måndag, tisdag och fredag till och med maj 2021. Projektet finansieras av Länsstyrelsen. Här kan du läsa mer om projektet Tillsammans.

Tack för ditt meddelande

Vi kommer att ta kontakt med dig inom två arbetsdagar.