Vi ni medverka till att individer växer?

För dig som är myndighetsutövare

På JobbCenter verkar vi för Boden och Bodensarna. Det innebär att vi samarbetar med en rad olika aktörer på daglig basis. Vi vill fortsätta vår samverkan för att hjälpa fler människor till sysselsättning och egen försörjning. Målet för oss är att fånga upp individer som riskerar att falla genom skyddsnätet

Du som arbetar på en  myndighet och vill samverka med oss kring individer och rutiner är varmt välkommen att ta kontakt. Hos oss hittar ni bland annat studie- och yrkesvägledare, personer som jobbar med matchning och ett starkt nätverk bland myndigheter, föreningar och företag.

Vi arbetar bland annat tillsammans med Arbetsförmedlingen när det gäller olika lönestöd, med Socialförvaltningen för att bryta människors behov av försörjningsstöd samt med Region Norrbotten för att hitta rätt hjälp åt människor med funktionsvariationer eller sjukdomar.

Pågående integrationsprojekt

Allavi – Ungdomar i åldrarna 12 till 22 år erbjuds läxhjälp, stödsamtal och olika aktiviteter under loven. Läs mer här.

Ayewoo – Asylsökande och nyanlända som läser någon form av svenskundervisning har möjlighet att träffa äldre medborgare i Bodens kommun för att öva på att tala vardagssvenska. Läs mer här.

BARBAMI –  Asylsökande och nyanlända får lära sig mer om arbetsmarknadsinsatser för att ta steget ut i det svenska arbetslivet. Läs mer här. 
 
Care HERO – På Jobbcenter matchar vi  ukainska bodensare med arbetsgivare och hjälper till att hitta lämpliga bostäder. Läs mer här.
 

Exempel på tidigare projekt

Vägen till Yalla Boden:
Vägen till Yalla syftar till att skapa ökade möjligheter för utrikesfödda och långtidsarbetslösa i Boden att komma närmare arbetsmarknaden genom utveckling av deras yrkesmässiga färdigheter och genom att främja psykiskt och socialt välbefinnande. Läs mer om projektet Vägen till Yalla.
 

Växtzon Oändlig – En tillväxtresa för individ, samhälle och näringsliv: De senaste åren har mycket hänt i Boden. Internationella etableringar har blivit startskottet för en resa där nya näringar, energi, symbios och cirkulärt tänk är i fokus. Läs mer om projektet Växtzon Oändlig.

DIG-IT-ALL: Ett samverkansprojekt mellan Bodens kommun, ABF och Rädda Barnen för att stärka nyanländas digitala kunskaper och därmed motverka digitalt utanförskap. Här kan du läsa mer om projektet DIG-IT-ALL.

Tillsammans: Ett samverkansprojekt med Rädda Barnen för att stärka nyanlända familjer. Verksamheten bedrivs på BIS (Soldatgatan 16) varje måndag, tisdag och fredag till och med maj 2021. Projektet finansieras av Länsstyrelsen. Här kan du läsa mer om projektet Tillsammans

Tack för ditt meddelande

Vi kommer att ta kontakt med dig inom två arbetsdagar.