Vägen till Yalla Boden

Vägen till Yalla Boden

Vägen till Yalla Boden drivs av Coompanion Norrbotten i samverkan med Bodens kommun. Projektet syftar till att skapa ökade möjligheter för utrikesfödda och långtidsarbetslösa i Boden att komma närmare arbetsmarknaden genom utveckling av deras yrkesmässiga färdigheter och genom att främja psykiskt och socialt välbefinnande. Projektet är inspirerat av konceptet Yalla Trappan utvecklat i Rosengård och ska skapa förutsättningar för att starta arbetsintegrerande sociala företag och verksamheter i Boden tillsammans med projektets deltagare

De resultat som projektet eftersträvar är:

  • Att föra individer närmare arbetsmarknaden
  • Förbättrade språkkunskaper hos målgruppen
  • Ökad integration i samhället
  • Förbättrad psykisk hälsa och välbefinnande
  • Förbättrade förutsättningar för socialt entreprenörskap i Bodens kommun
  • Utveckling av verksamheter med Yalla Trappan som förebild

Resultaten uppnås genom ett strategiskt samarbete med förvaltningar inom Bodens kommun, näringslivsaktörer och lokala parter i Boden. Projektet innehåller teoretiska och praktiska utbildningsmoment för deltagarna och utbildningar i kooperativ affärsutveckling och Yalla Trappans utbildningspaket och finansieras av Europeiska socialfonden, Region Norrbotten, Bodens kommun och Coompanion Norrbotten.

Kontakt:

Sofia Larsson
[email protected]

Kristin Bergwall
[email protected]
070-856 61 47

Vägen till Yalla Boden

Tack för ditt meddelande

Vi kommer att ta kontakt med dig inom två arbetsdagar.