logotyp för vägen till yalla boden

Vägen till Yalla Boden drivs av Coompanion Norrbotten i samverkan med Bodens kommun. Projektet syftar till att skapa ökade möjligheter för utrikesfödda och långtidsarbetslösa i Boden att komma närmare arbetsmarknaden genom utveckling av deras yrkesmässiga färdigheter och genom att främja psykiskt och socialt välbefinnande. Projektet är inspirerat av konceptet Yalla Trappan utvecklat i Rosengård och ska skapa förutsättningar för att starta arbetsintegrerande sociala företag och verksamheter i Boden tillsammans med projektets deltagare

De resultat som projektet eftersträvar är:

  • Att föra individer närmare arbetsmarknaden
  • Förbättrade språkkunskaper hos målgruppen
  • Ökad integration i samhället
  • Förbättrad psykisk hälsa och välbefinnande
  • Förbättrade förutsättningar för socialt entreprenörskap i Bodens kommun
  • Utveckling av verksamheter med Yalla Trappan som förebild

Resultaten uppnås genom ett strategiskt samarbete med förvaltningar inom Bodens kommun, näringslivsaktörer och lokala parter i Boden. Projektet innehåller teoretiska och praktiska utbildningsmoment för deltagarna och utbildningar i kooperativ affärsutveckling och Yalla Trappans utbildningspaket och finansieras av Europeiska socialfonden, Region Norrbotten, Bodens kommun och Coompanion Norrbotten.

Kontakt:

Sofia Larsson, projektledare
[email protected]
0768 33 22 88 

Mailin Ellingsen, projektmedarbetare
[email protected]
0702 05 55 24

Flera händer ligger på en bild av en karta, under kartan finns logotyper av europeiska unionens socialfond, norrbottens läns landsting, coompanion, sparbanken nord och bodens kommun

Tack för ditt meddelande

Vi kommer att ta kontakt med dig inom två arbetsdagar.