Förena mera!

Flera människor lägger händerna på varandras händer.

Syftet med projektet är att få asylsökande- och nyanlända familjer samt familjer som omfattas av massflyktsdirektivet att skapa förutsättningar och tillgängliggöra föreningslivet. Där finns förutsättningar att skapa nätverk, få språkutveckling och möjlighet att träffa andra människor med gemensamma intressen. Till deras hjälp finns en föreningssamordnare och två familjeledare. Genom att kontakta olika föreningar och låta de deltagande familjerna prova på olika aktiviteter är vår förhoppning att stärka föreningslivet i Bodens kommun.
Vill du veta mer? 
Kontakt: Peter Gitselov 
Mail: [email protected]
 Förena mera! pågår 230901-240630
Projektägare: Bodens kommun                                                                           Samarbetsparters: Boden City FC & Rädda Barnen                                           Finansiering: Länsstyrelsen

Tack för ditt meddelande

Vi kommer att ta kontakt med dig inom två arbetsdagar.