Yalla invigning 2024-810879 - original (1329518)

Social inkludering

Idag invigdes Yalla Boden, Bodens första arbetsintegrerande sociala företag. Företaget startar upp sin verksamhet i form av restaurang och café på Drottninggatan 16 (f.d Mandanas) Till en början har restaurangen öppet på onsdagar och serverar mat från världens kök. Företaget är ett kooperativ för utlandsfödda kvinnor, vars mål är social inkludering vilket ska leda till ökat arbetskraftsutbud och ökad integration. Arbetsmarknad och lärande/JobbCenter har agerat accelerator för att möjliggöra uppstart för långsiktiga hållbara socialt integrerande sociala företag.

Vad är ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) ?

ASF är företag som driver näringsverksamhet, producerar och säljer varor och/eller tjänster.

· med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle.

· skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt

· i huvudsak återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter

· är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

· förenar människans behov av arbete med marknadens behov av varor och tjänster.

Tack för ditt meddelande

Vi kommer att ta kontakt med dig inom två arbetsdagar.