Blommor skapade i blomerverkstan.

Tusen blommor för mångfald

Genom våra pop-up verkstäder strävar vi efter att förena deltagare med olika bakgrund för att tillsammans skapa en unik upplevelse. Vår blomverstad fungerar inte bara som en konstnärlig aktivitet utan även som en plattform för att främja ömsesidig förståelse. Kreativt skapande bryter ned gränser, inspirerar till dialog och bygger broar mellan människor. På så vis skapar vi en inkluderande miljö som främjar ett rikare och mer öppet samhälle .

Workshops

Vi arrangerar workshops där människor från olika bakgrunder kan samlas för att lära sig konsten att skapa pappersblommor. Genom att delta i en gemensam skapande process kan deltagarna interagera och kommunicera med varandra. Det skapar en öppen dialog och öka förståelsen för olika perspektiv.

Tillgänglighet

Genom att vi som arbetar med social inkludering av deltagarna i Fast Care- HERO Boden bjuder in personal som arbetar med andra grupper som befinner sig långt från arbetsmarknaden, SFI och de som arbetar med personer med olika funktionsvariationer i våra verkstäder, utvidgar vi tillgängligheten för att delta i projektet. Det skapar en mångsidig och resursstark arbetsmiljö där olika perspektiv och erfarenheter integreras. Genom att öppna upp för mångfald skapar vi en plattform där varje individ kan bidra unikt och där vi tillsammans främjar inkludering, jämställdhet och icke-rasism.

Gemensamt mål

Efter vi tillsammans skapat ett tusen blommor tillverkas en stor blomsterkrans som hängs upp i Enter galleria. Det skapar en vi-känsla och stolthet över Boden, vår kommun där värme, inkludering och mångfald råder.

Projektet är en del av Fast Care-HERO Boden och finansieras av Europeiska socialfonden.

Tack för ditt meddelande

Vi kommer att ta kontakt med dig inom två arbetsdagar.