Pågående integrationsprojekt

Bis-Stra! Syftet är en förbättrad strategisk långsiktig samverkan mellan civilsamhällets organisationer och Bodens kommun avseende kapaciteten och beredskapen i mottagandet av nyanlända mot bakgrund av den samhällsomvandling som nu sker. Läs mer här.

Förena mera! Syftet med projektet är att få asylsökande- och nyanlända familjer samt familjer som omfattas av massflyktsdirektivet att skapa förutsättningar och tillgängliggöra föreningslivet. Läs mer här.
 

Exempel på tidigare projekt

Fast Care HERO Boden – På Jobbcenter matchar vi  ukainska bodensare med arbetsgivare och hjälper till att hitta lämpliga bostäder. Läs mer här.

Ayewoo – Asylsökande och nyanlända som läser någon form av svenskundervisning har möjlighet att träffa äldre medborgare i Bodens kommun för att öva på att tala vardagssvenska. Läs mer här.

Allavi – Ungdomar i åldrarna 12 till 22 år erbjuds läxhjälp, stödsamtal och olika aktiviteter under loven. Läs mer här.
 
BARBAMI –  Asylsökande och nyanlända får lära sig mer om arbetsmarknadsinsatser för att ta steget ut i det svenska arbetslivet. Läs mer här.
 
Vägen till Yalla Boden:
Vägen till Yalla syftar till att skapa ökade möjligheter för utrikesfödda och långtidsarbetslösa i Boden att komma närmare arbetsmarknaden genom utveckling av deras yrkesmässiga färdigheter och genom att främja psykiskt och socialt välbefinnande. Läs mer om projektet här.
 
Växtzon Oändlig – En tillväxtresa för individ, samhälle och näringsliv: De senaste åren har mycket hänt i Boden. Internationella etableringar har blivit startskottet för en resa där nya näringar, energi, symbios och cirkulärt tänk är i fokus. Läs mer om projektet här.
 

DIG-IT-ALL: Ett samverkansprojekt mellan Bodens kommun, ABF och Rädda Barnen för att stärka nyanländas digitala kunskaper och därmed motverka digitalt utanförskap. Här kan du läsa mer om projektet här.

 
Tillsammans: Ett samverkansprojekt med Rädda Barnen för att stärka nyanlända familjer. Verksamheten bedrivs på BIS. Projektet finansieras av Länsstyrelsen. Här kan du läsa mer om projektet här.

Tack för ditt meddelande

Vi kommer att ta kontakt med dig inom två arbetsdagar.