Fast Care-HERO, Boden

Fast Care-HERO, Boden
Projektledare Ulla-Britt Lathi och Mailin Eliilngsen.
Jobbcenter och Lärcentrum arbetar tillsammans i projektet Fast Care-HERO, Boden. På JobbCenter kartlägger och matchar vi  ukrainare inom kommunen och från  södra Sverige  med arbetsgivare i Boden . På Lärcentrum erbjuds validering, engelska och yrkessvenska kopplat till arbetet. 
Det betyder att vi jobbar med tre av kommunens fyra delområden; Kompetensförsörjning, Näringsliv och Leva och Bo.

Syftet med projektet Fast Care-HERO är att deltagarna ges möjlighet till  anställning och en meningsfull fritid. Projektet erbjuder deltagaren en start och språngbräda in i samhället och yrkesliv. Målet för projektet är att deltagarna bosätter sig på orten, integreras och blir en del av samhällsutvecklingen och därmed medverkar till att bygga framtidens Boden.

Den pågående gröna industrialiseringen kommer att kräva ett stort inflöde av människor, inte bara i Boden utan i hela regionen. För att klara av den utmaningen arbetar Boden med att attrahera för inflyttning. Parallellt med det arbetet jobbar Jobbcenter för att lyfta den arbetskraftsreserv som vi redan har i form av personer som varken arbetar eller studerar. Trots det ser vi svårigheter att få arbetskraften att räcka till. Därför finns det ett  stort behov av den arbetskraftsresurs  från Ukraina som finns i Sverige genom massflyktsdirektivet. 

Fast Care-HERO pågår 2023-10-01-2024-03-31

Projektägare: Bodens kommun

Fast Care-HERO, Boden
Fast Care-HERO, Boden

Tack för ditt meddelande

Vi kommer att ta kontakt med dig inom två arbetsdagar.