Du som är nyanländ flykting med uppehållstillstånd kan få hjälp av oss på JobbCenter vid ankomsten till Boden. Det innebär exempelvis myndighetskontakter, att söka bostad samt att ansöka om förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Genom samverkan med socialtjänsten, sfi, arbetsförmedlingen och civilsamhället hjälper vi dig att få rätt stöd i rätt tid.

Som en del av Bodens kommun har JobbCenter ett ansvar för integration av nyanlända som innefattar:

  • Mottagande av individ och/eller familj
  • Ansvar för bosättning
  • Samordning av ekonomi, skola, sjukvård och myndigheter
  • Information om kommunens resurser, arbetsmarknad, bostadsmarknad och samhällsliv

Ta gärna kontakt /Länk till kontaktsida/ med oss för ett möte. På Bodens kommuns hemsida kan du läsa mer om SFI samt information för ensamkommande barn och unga. Du hittar även information om integration och samverkan hos Bodenbo.

Bostad

Enligt bosättningslagen är alla kommuner skyldiga att ta emot och ordna bostad åt nyanlända som anvisats till kommunen av Migrationsverket. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på befolkningsstorleken, bostadsmarknad, arbetsmarknadsläget, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som vistas i kommunen. Antal anvisningar bestäms i överenskommelse med Länsstyrelsen.

Etableringsprogrammet

Etableringsprogrammet är ett program för nyanlända som Arbetsförmedlingen utformar och som består av individuellt utformade insatser och stöd, kombinerade med att du aktivt söker arbete. Det sträcker sig över två år och målet är att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din egen försörjning.

Samhällsorientering

Kommunen har enligt lag skyldighet att erbjuda samhällsorientering till alla som är nya i Sverige och kommunen. Kursen ger kunskap om det svenska samhällslivet (till exempel skola, arbetsmarknad, föreningsliv, jämställdhet samt de idéer och värderingar samhället vilar på). 

Ta kontakt med oss om du vill anmäla dig till samhällsorientering.

Skola och förskola

Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning. Många av de som får uppehållstillstånd är barn och unga som behöver plats i förskola, skola eller gymnasium. Alla nyanlända barn och unga i Boden registreras och kartläggs hos Blomdalen innan de placeras i skola respektive förskola. Här
samordnas modersmålsundervisning och studiehandledning inom utbildningsförvaltningen i Bodens kommun. De stöttar även skolorna med handledning, kompetensutveckling, tolk- och översättningstjänster. Här arbetar modersmålslärare och kartläggande lärare. Läs mer om Centrum Nyanlända.

Pågående integrationsprojekt

DIG-IT-ALL: Ett samverkansprojekt mellan Bodens kommun, ABF och Rädda Barnen för att stärka nyanländas digitala kunskaper och därmed motverka digitalt utanförskap. Här kan du läsa mer om projektet DIG-IT-ALL.

Tillsammans: Samverkansprojekt med Rädda Barnen för att stärka nyanlända familjer. Verksamheten bedrivs på BIS (Soldatgatan 16) varje måndag, tisdag och fredag till och med maj 2021. Projektet finansieras av Länsstyrelsen. Här kan du läsa mer om projektet Tillsammans.

Tack för ditt meddelande

Vi kommer att ta kontakt med dig inom två arbetsdagar.