En bra start för dig och din familj

För dig som är nyanländ

Du som är nyanländ flykting med uppehållstillstånd kan få hjälp av oss på JobbCenter vid ankomsten till Boden. Det innebär exempelvis myndighetskontakter, att söka bostad samt att ansöka om förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Genom samverkan med socialtjänsten, sfi, arbetsförmedlingen och civilsamhället hjälper vi dig att få rätt stöd i rätt tid.

Som en del av Bodens kommun har JobbCenter ett ansvar för integration av nyanlända som innefattar:

  • Mottagande av individ och/eller familj
  • Ansvar för bosättning
  • Samordning av ekonomi, skola, sjukvård och myndigheter
  • Information om kommunens resurser, arbetsmarknad, bostadsmarknad och samhällsliv

Ta gärna kontakt med oss för ett möte.                                                                                              På Bodens kommuns hemsida kan du läsa mer om SFI samt information för ensamkommande barn och unga. Du hittar även information om integration och samverkan hos Bodenbo.

Våra pågående projekt

Bostad

Enligt bosättningslagen är alla kommuner skyldiga att ta emot och ordna bostad åt nyanlända som anvisats till kommunen av Migrationsverket. Hur många nyanlända en kommun ska ta emot beror på befolkningsstorleken, bostadsmarknad, arbetsmarknadsläget, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som vistas i kommunen. Antal anvisningar bestäms i överenskommelse med Länsstyrelsen.

Etableringsprogrammet

Etableringsprogrammet är ett program för nyanlända som Arbetsförmedlingen utformar. Det består av individuellt utformade insatser och stöd, kombinerade med att du aktivt söker arbete. Programmet sträcker sig över två år och målet är att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din egen försörjning.

Samhällsorientering

Kommunen har enligt lag skyldighet att erbjuda samhällsorientering till alla som är nya i Sverige och kommunen. Kursen ger kunskap om det svenska samhällslivet (till exempel skola, arbetsmarknad, föreningsliv, jämställdhet samt de idéer och värderingar samhället vilar på).                                                                                                                Ta kontakt med oss om du vill anmäla dig till samhällsorientering.

Skola och förskola

Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning. Många av de som får uppehållstillstånd är barn och unga som behöver plats i förskola, skola eller gymnasium. Alla nyanlända barn och unga i Boden registreras och kartläggs hos Central mottagning för nyanlända (CMN) innan de placeras i skola respektive förskola. Här samordnas modersmålsundervisning och studiehandledning inom utbildningsförvaltningen i Bodens kommun. De stöttar även skolorna med handledning, kompetensutveckling, tolk- och översättningstjänster. Här arbetar modersmålslärare och kartläggande lärare. Läs mer om CMN.

Pågående integrationsprojekt

Allavi – Ungdomar i åldrarna 12 till 22 år erbjuds läxhjälp, stödsamtal och olika aktiviteter under loven. Läs mer här.

Ayewoo – Asylsökande och nyanlända som läser någon form av svenskundervisning har möjlighet att träffa äldre medborgare i Bodens kommun för att öva på att tala vardagssvenska. Läs mer här.

BARBAMI –  Asylsökande och nyanlända får lära sig mer om arbetsmarknadsinsatser för att ta steget ut i det svenska arbetslivet. Läs mer här. 
 
Care HERO – På Jobbcenter matchar vi  ukainska bodensare med arbetsgivare och hjälper till att hitta lämpliga bostäder. Läs mer här.
 

 

 

Tack för ditt meddelande

Vi kommer att ta kontakt med dig inom två arbetsdagar.