Så behandlar vi dina personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver behandling av dina personuppgifter och gäller i samband med att du använder vår webbplats. Vi värnar om din integritet och följer gällande lagstiftning ((EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)) som syftar till att skydda dig som person. Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Bodens kommuns ansvar för dina personuppgifter

JobbCenter är en del av Bodens kommun och det är denna organisation som har ansvar för att behandlingen sker på ett lagligt sätt.

Vilka personuppgifter samlar vi?

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du fyller i ett formulär på vår webbplats. Dessa uppgifter använder vi för att kunna återkoppla till dig och för att komma bättre förberedd till ett möte. Vi samlar namn, telefonnummer, e-postadress samt eventuella uppgifter du skriver in i ett fritextfält.

Vi samlar in hur besökare använder vår webbplats och hur användarna upplever informationen, via din IP-adress, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

  • För att administrera ditt ärende
  • För att kunna kontakta dig
  • För att förbättra och optimera vår webbplats.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av Bodens kommun. Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part.

Vi har avtal med tredje parts tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att få en bättre bild av besökarna på webbplatsen. Dessa tjänsteleverantörer får inte använda den information som de samlar in åt oss på våra vägnar för något annat än att hjälpa oss att bedriva och förbättra vår verksamhet.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas så länge dessa behövs för angivna ändamål, samt så länge avtal, regler och lagar så kräver.

Så skyddar vi dina uppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Om dina personuppgifter ändras, vänligen informera JobbCenter om detta genom att sända ett meddelande till oss. JobbCenter ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål. Du kan när som helst kostnadsfritt välja att återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera personuppgifterna och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. Begäran ska var skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn, adress, e-post och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Begäran enligt ovan skickas till:

JobbCenter
Drottninggatan 4
961 35 Boden

Om du har några frågor angående JobbCenters integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig på e-post till [email protected].

Om du vill klaga:

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen (se avsnitt 58.1 stycke 1 i dataskyddsförordningen) som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Denna policy är föremål för löpande förändringar. Vi rekommenderar att du regelbundet håller dig uppdaterad på vår webbplats.

Tack för ditt meddelande

Vi kommer att ta kontakt med dig inom två arbetsdagar.