Värdskapsutbildning - Flera språk på jobbet

Värdskapsutbildning

Arbetsplatser är och blir  alltmer flerspråkiga till följd av globalisering och migration. Att lära sig ett nytt språk och en ny kultur tar tid och missförstånd kan uppstå. Genom att lära dig hur du kan hjälpa kollegor som inte har svenska som modersmål minskar risken för språkliga och kulturella missförstånd.

Vill du

• få verktyg för att få en bättre kommunikation på arbetsplatsen?                                   • minska antalet missförstånd och undvika dubbelarbete?
• skapa en bättre arbetsmiljö?

Bodens kommun erbjuder en utbildning som ger dig verktygen. Utbildningen erbjuds som en halvdag, men kan anpassas efter behov. 

För anmälan och frågor, kontakta: Ulla-Britt Lahti 0921-782 52

Utbildningen pågår till och med den 22 december och är en del av projektet Care HERO i samarbete med LärCentrum.  Finansieras genom Europeiska Socialfonden.  

Värdskapsutbildning

Tack för ditt meddelande

Vi kommer att ta kontakt med dig inom två arbetsdagar.